محصولات فرهنگی شهدا مارکت

منو

سبد خرید کوچک

  کشتی و شهید ابراهیم هادی     هنوز مدتی از حضور ابراهیم در ورزش باســتانی نگذشته بود که به توصیه دوستان و شخص حاج حسن، به سراغ کشتی رفت. او در باشگاه ابومسلم در اطراف میدان خراسان ثبت نام کرد. او کار خود را با وزن ۵۳ کیلو آغاز کرد. آقایان گودرزی و محمدی […]

ادامه مطلب

  خاطرات شهید ابراهیم هادی : والبال تک نفره      بازوان قوی ابراهیم از همان اوایل دبیرستان نشان داد که در بسیاری از ورزش ها قهرمان است. در زنگ های ورزش همیشه مشغول والیبال بود. هیچکس از بچه ها حریف او نمیشد. یکبار تک نفره در مقابل یک تیم ۶ نفره بازی کرد! فقط […]

ادامه مطلب

  ورزش باستانی و راز شهادت دوستان ابراهیم هادی     داستان پهلوانی های ابراهیم هادی ادامه داشت تا ماجرای پیروزی انقلاب پیش آمد. بعد از آن اکثر بچه ها درگیر انقلاب شدند و حضورشان در ورزش باستانی خیلی کمتر شده بود. تا اینکه ابراهیم پیشنهاد داد که صبح ها در زورخانه نماز جماعت را […]

ادامه مطلب

  پهلوان شهید ابراهیم هادی، زورخانه و شهید ابراهیم هادی، کشتی با بزرگان     سید حسن طحامی(کشتی گیر قهرمان جهان) به زورخانه ما آمده بود و با بچه ها ورزش میکرد. هرچند مدتی بود که سید به مسابقات نمیرفت، امّا هنوز بدنی بسیار ورزیده داشت. بعد از ورزش رو کرد به حاج حسین و […]

ادامه مطلب

  از رفاقت تا هیئت و مسجد با ابراهیم هادی     بار ها میدیدم ابراهیم با بچه هایی که نه ظاهر مذهبی داشتند و نه دنبال مسائل دینی بودند رفیق میشد. آنها را جذب ورزش میکرد و به مرور به مسجد و هیئت میکشاند. یکی از آنها خیلی از بقیه بدتر بود. همیشه از […]

ادامه مطلب