سلام. امروز در شهدا مارکت مجموعه قاب شاسی های شهید مصطفی صدرزاده که در شهدا مارکت قرار دادیم رو برای شما عزیزان میذاریم که میتونید از همین جا هم روی تصویر سفارش رو ثبت کنید: