با توجه به سخنان اخیر رهبری درباره شهید مدافع حرم مصطفی صدرزاده

امروز مستند زیبایی که درباره این شهید عزیز و دوستان و همرزمان شهیدش است را برای شما قرار داده ایم که امیدواریم ما را نیز دعا کنید.