چهره انقلابی شهید محمد کیهانی و تاکید بر ظاهر و حجاب شهید کیهانی روی ظاهر بچه ها خیلی تاکید داشت و میگفت انسان باید از ظاهر شروع کنه من بهش میگفتم: حاجی آدم باید از باطن و درون آغاز کند و پاک و انقلابی باشد. اما محمد می‌گفت: نه اگر انسان توانست از ظاهر […]

ادامه مطلب