محصولات فرهنگی شهدا مارکت

منو

سبد خرید کوچک

  خاطرات شهدا : پاشو وقت نمازه؛ روایتی از شهید مدافع حرم محمدرضا دهقان امیری     با اینکه دو ماه از اتفاقی که برایش افتاده بود, وقتی من را دید فقط گریه می‌کرد او تعریف می‌کرد: فردی ۳۲ ساله هستم که تا پانزده سالگی بچه‌ای پاک و طاهر بودم و قرآن‌خوان و نماز خوان و […]

ادامه مطلب

  خاطرات شهدا : شهید مدافع حرم محمدرضا دهقان امیری پاشو وقت نمازه     با اینکه دو ماه از اتفاقی که برایش افتاده بود, وقتی من را دید فقط گریه می‌کرد او تعریف می‌کرد: که فردی ۳۲ ساله هستم که تا پانزده سالگی بچه‌ای پاک و طاهر بودم و قرآن‌خوان و نماز خوان و […]

ادامه مطلب