محصولات فرهنگی شهدا مارکت

منو

سبد خرید کوچک

  خاطرات شهدا : ماجرای گمنام بودن شهید حمید باکری اگر زندگی شهید حمید باکری را ورق بزنید به یک نکته مهم از حمید آقا پی می برید و آن گمنام بودن حمید باکری است. حمید باکری ذره ای تظاهر نداشت. خودش می خواست گمنام شود. شهادتش هم گمنام بود همانطورکه خواسته بود. خصوصیات حمید باکری […]

ادامه مطلب

خاطرات شهدا : ماجرای گمنامی شهید حمید باکری اگر زندگی شهید حمید باکری را ورق بزنید به یک نکته مهم از حمید آقا پی می برید و آن گمنام بودن حمید باکری است. حمید باکری ذره ای تظاهر نداشت. خودش می خواست گمنام شود. شهادتش هم گمنام بود همانطورکه خواسته بود. خصوصیات حمید باکری حکایت از […]

ادامه مطلب