شهدا چراغ راه اند که مسیر را گم نکنیم

تا حالا به چراغ نفتی ها یا شمع نگاه کرده اید؟ چقدر آرام آرام میسوز تا همه جا را روشنن نگه دارد. در واقع شمع و چراغ دارند خودشان را فدای روشنایی میکنند تا دیگران از این روشنایی به خوبی استفاده کنند. شهدا سوختند ولی سوختن شمع کجا و سوختن شهدا کجا… شهدا با شهادت و جان دادن خود در راه اسلام باعث روشنایی مسیر برای ما و اینکه از مسیر درست منحرف نشویم. هر شهید چراغی است برای روشنایی مکتب اسلام و انقلاب، شهید از جان خود گذشت و سوخت تا ما در آرامش و رفاه باشیم.

شهدا سوختند تا نسوزیم

 

آرامش و آسایش ما به خاطر نور شهداست

خیلی ها این روز ها بخاطر گرانی و قیمت های مایحتاج ممکن است حتی خون شهدا را هم پایمال کنند و حرف های نا مربوط بزنند. امّا باید این نکته را یاد آور شویم که شهید محمد جهان آرا در شب عملیات بیت المقدس برای آزاد سازی خرمشهر رو به بچه ها و نیرو هایش کرد و گفت: رفقا از شهر خرمشهر از دست بره و سقوط کنه مشکلی نیست دوباره پسش میگیرم. نگران این باشید که ایمان تون از دست نره و سقوط نکنه…

ما خیلی از شهدای ۱۳ ساله را داده ایم، شهدای زن و بچه دار، شهدایی که یک لحظه دیدن کودک تازه به دنیا آمده شان آرزویی شد بر دلشان امّا گذشتند و گذاشتند تا ما بمانیم و در امنیت و آرامش زندگی کنیم. مانند شهدای مدافع حرمی که فرسنگ ها از خانه و کاشانه خود هجرت کردند تا به اسلام و انقلاب ضربه ای وارد نشود.