همه جا بوی شهید ابراهیم هادی می آید
همه جا بوی شهید ابراهیم هادی می آید

همه جا بوی شهید ابراهیم هادی می آید

این روز ها همه جای این شهر تصاویری از شهید ابراهیم هادی را میبینیم. یکی کتابش را میخواند، یکی از مرام پهلوانی ابراهیم هادی میگوید، یکی از اخلاص او میگوید، دیگری از انسان دوستی و دستگیری های او حرف میزند.

و من طبق عادت هر روز به سلام میدهم و میگویم «سلام بر ابراهیم» سلام بر همان ابراهیمی که موقعی که میخواستند نام کتابش را انتخاب کنند قرآن را بازکردند و سوره ابراهیم باز شد که نوشته بود «سلام علی ابراهیم» یعنی خداوند هم به تو سلام میدهد. به راستی چه کرده ای که اینقدر در دل آدمیان که نه بلکه در وجود خداوند هم علاقه ای به تو پیداست…؟

خیلی ها را میشناسم که حتی از نام تو حاجت گرفته اند. خیلی از دختران بی حجاب که با نام تا با حجاب شدند، چه بسیار ورزشکارانی مانند محمد انصاری، شایان مصلح و… که مرام ورزش تو را در کار خود ادغام کرده اند و تو را الگوی خود قرار داده اند.

میشود با دل من هم کاری کنی ای ابراهیم…!؟