اهل دلی می‌گفت:
«چه زیباست گم شدن»
اوایل معنای حرف او را نمی‌فهمیدم! بعد ها از نوع رفتار “شهدای گمنام”، آنان که شبِ عملیات پلاک‌ های خود را می ‌آویختند تا بی‌نشان بمانند فهمیدم گم شدن یعنی چه…!

اهل دلی می‌گفت:
آنقدر در وادی عشق به خدا باید غوطه‌ور شوی تا نام و نشانی از تو نماند..
«هرچه باشد،خدا باشد و خدا…»

و این یعنی در وادی الهی گم شدن. شهدا چه زیبا این واژه‌ را صرف کردند…

«گم شدن» تا آنجا که گمنام شدند
و برای همیشه جاوید ماندند!
ای کاش می‌شد ما هم گم شویم…
تا آنجا که «گمنام» شویم.