چند دهه حضور طالبان در افغانستان خسارت هایی به بار آورده که تا سالیان سال قابل جبران نیستند. خیلی ها میگویند طالبان هنوز هم همان طالبان قدیم است و با همان اعتقادات اسلامی تضعیف شده ای که داعش هم در ذهن داشت و با سر بریدن و حکومت هایی عجیب و غریب میخواست سوریه را اداره کند که به لطف مدافعان حرم و مخصوصاً شهید حاج قاسم سلیمانی نتوانست.

امّا ماجرای طالبان در افغانستان خیلی پیچیده تر از آن است که فکرش را بکنید. افغانستان کشوری است با حضور طایفه ها و قبایل بزرگ افغان که هر کدام ساز مخالفت و موافقت با طالبان را میزند و اینگونه است که مردم هم نمیتوانند تصمیم درستی درباره طالبان بگیرند.

حدود ۴۶ درصد جامعه آماری افغانستان را زنان تشکیل میدهد که با حضور طالبان در افغانستان با تحدید های جدّی جسمی ، جنسی، روحی و روانی مواجه هستند. حدود ۴۸ درصد را افراد زیر ۱۵ سال و باقی مانده را افراد مسن و سالخورده تشکیل میدهند. با حضور طالبان زنان از امنیت پایینی برخوردار هستند. همانطور که داعش در رقه/سوریه میخواست زنان را نمی گذاشتند تنها وارد خیابان شده یا حداقل ۲ نفره یا با همسر و برادر خود اجازه ورود و خروج از خانه و کاشانه خود را دارند.

بخوانید: شهدا چگونه به مقام شهادت رسیدند؟

اشرف غنی و فرار از افغانستان

اشرف غنی و فرار از افغانستان

رئیس جمهور پیشین افغانستان که قبل از حضور طالبان در افغانستان به عنوان شخص اول این کشور فعالیت داشت با آغاز فعالیت های طالبان در این کشور و درگیری ها و گرفتن کل افغانستان، از کشور خارج شد. خیلی از روزنامه نگار ها و فعالین سیاسی گفته بودند که اشرف غنی با خروج از کشور افغانستان مقدار زیادی پول و دلار با خود برده است که پس از چندین روز حالا غنی گفته که با خود هیچ پولی از اموال مردم افغانستان نبرده ام و حاضر به شفاف سازی اموال هستم.

 

طالبان خونخوار یا طالبان آزادی خواه؟

طالبان خونخوار یا طالبان آزادی خواه؟
طالبان خونخوار یا طالبان آزادی خواه؟

طالبان در دوران قبل و جنگ های گذشته در دره پنجشیر و حضور احمد شاه مسعود داشت به عنوان یک گروه زرل و خونخوار شناخته میشد که حتی اسم آنها هم با جایت هایی مثل سربریدن و کشتن کودکان و… بر تن هر انسانی لرزش می انداخت. امّا امروزه طالبان با حضور دوباره در افغانستان توانست خیلی راحت و حتی در خیلی از شهر ها بدون هیچگونه درگیری خود را به کابل مرکز این کشور برساند. گویا خیلی ها از حضور طالبان ناراحت نیستند و بلکه آنها را نیز حمایت هم میکنند.