خاطرات شهدا : اولین نماز ، خاطره شهید مصطفی چمران

 

اولین نماز ، خاطره شهید مصطفی چمران

به غیرتش برخورد و به همراه شهید چمران رفت به جبهه .

تو جبهه واسه خرید سیگار با دژبان درگیر میشه و با دستبند آوردنش تو اتاق شهید چمران،

رضا شروع میکنه به فحش دادن به شهید چمران، وقتی دید که شهید چمران به فحش هاش توجه نمیکنه . یه دفه داد زد کچل با توأم!
شهید چمران با مهربانی سرش رو بالا آورد و گفت : چیه ؟ چی شده عزیزم؟چیه آقا رضا، چه سیگاری میکشی؟!! برید براش بخرید و بیارید.آقا رضا که تحت تأثیر رفتار شهید چمران قرار گرفته میگه:
میشه یه دوتا فحش بهم بدی؟! کشیده ای، چیزی!شهید چمران : چرا؟آقا رضا: من یه عمر به هرکی بدی کردم، بهم بدی کرده. تاحالا نشده بود به کسی فحش بدم و اینطور برخورد کنه!شهید چمران: اشتباه فکر میکنی.!یکی اون بالاست، هرچی بهش بدی میکنم، نه تنها بدی نمیکنه، بلکه با خوبی بهم جواب میده.هی آبرو بهم میده
گفتم بذار یه بار یکی بهم فحش بده بگم بله عزیزم. یکم مثل اون شم .آقا رضا جاخورد و رفت تو سنگر نشست و زار زار گریه میکرد. اذان شد،آقا رضا اولین نماز عمرش بود. سر نماز موقع قنوت صدای گریش بلند بود.وسط نماز، صدای سوت خمپاره اومد .صدای افتادن یکی روی زمین شنیده شد.آری آقا رضا اولین و آخرین نماز عمرش را خواند و پرکشید… !


 

محصول مرتبط: تیشرت شهید ابراهیم هادی