منو

سبد خرید کوچک

  خاطرات شهدا : شناسایی بدون ترس شهید مهدی باکری   چند روز مانده بود تا عملیات بدر. جایی که بودیم از همه جلوتر بود. هیچ کس جلوتر از ما نبود، جز عراقی ها . توی سنگر کمین ، پشت پدافند تک لول، نشسته بودم و دیده بانی می کردم. دیدم یک قایق به طرفم می […]

ادامه مطلب