محصولات فرهنگی شهدا مارکت

سبد خرید کوچک

  قهرمان شهید ابراهیم هادی     حسین الله کرم   مسابقات قهرمانی۷۴ کیلو باشگاهها بود. ابراهیم همه حریفان را یکی پس از دیگری شکست داد و به نیمه نهائی رسید. آن سال ابراهیم خیلی خوب تمرین کرده بود. اکثر حریفها را با اقتدار شکست داد. اگر این مســابقه را میزد حتمًا در فینال قهرمان […]

ادامه مطلب

  کشتی و شهید ابراهیم هادی     هنوز مدتی از حضور ابراهیم در ورزش باســتانی نگذشته بود که به توصیه دوستان و شخص حاج حسن، به سراغ کشتی رفت. او در باشگاه ابومسلم در اطراف میدان خراسان ثبت نام کرد. او کار خود را با وزن ۵۳ کیلو آغاز کرد. آقایان گودرزی و محمدی […]

ادامه مطلب

  شرط بندی و شهید ابراهیم هادی     تقریباً سال ۱۳۴۵ بود. صبح یک روز جمعه بودیم، سه نفر غریبه جلو آمدند و گفتند: ما از بچه های غرب تهرانیم ابراهیم کیه!؟ بعد گفتند بیا بازی سر ۲۰۰ تومان. دقایقی بعد بازی شروع شد. ابراهیم تک و آنها سه نفر بودند، ولی به ابراهیم […]

ادامه مطلب

  خاطرات شهید ابراهیم هادی : والبال تک نفره      بازوان قوی ابراهیم از همان اوایل دبیرستان نشان داد که در بسیاری از ورزش ها قهرمان است. در زنگ های ورزش همیشه مشغول والیبال بود. هیچکس از بچه ها حریف او نمیشد. یکبار تک نفره در مقابل یک تیم ۶ نفره بازی کرد! فقط […]

ادامه مطلب

  ورزش باستانی و راز شهادت دوستان ابراهیم هادی     داستان پهلوانی های ابراهیم هادی ادامه داشت تا ماجرای پیروزی انقلاب پیش آمد. بعد از آن اکثر بچه ها درگیر انقلاب شدند و حضورشان در ورزش باستانی خیلی کمتر شده بود. تا اینکه ابراهیم پیشنهاد داد که صبح ها در زورخانه نماز جماعت را […]

ادامه مطلب