خاطرات شهدا : شهید مدافع حرم مصطفی صدرزاده – فداکاری فرمانده کمتر کسی میدونست فرمانده گردان شده.صحبت هایش همیشه با این حرف حضرت امیر بود:چه بسیارند عبرت ها و چه اندک عبرت گیرنده ها…دوستی رو چند روز قبل جایی دیدم که از همرزمان شهید بود . میگفت : مصطفی رو لحظه شهادت هم دیدم . […]

ادامه مطلب