خواهرش بهش میگفت: آخه دختری رو که تا حالا ندیدی چجوری میخوای بگیری؟ شاید کچل باشه چیزیش باشه… گفت: آ[ه اون کچله رو هم بالاخره یکی باید بگیره دیگه…!!! از قبل به پدر ومادرم گفته بودم دوست دارید مهرم چه باشد. یک جلد قرآن و یک اسلحه . این هم که چه جور اسلحه ای […]

ادامه مطلب