کلیپ سخنان جالب رهبری در مورد شهید ابراهیم هادی که بسیار زیباست.

قاب شاسی شهید ابراهیم هادی
قاب شاسی شهید ابراهیم هادی