کلیپ زیبای شبی با شهید ابراهیم هادی

در این برنامه به بیان خاطراتی از شهید ابراهیم هادی با صدای استاد پناهیان پرداخته ایم.