مکاشفه عجیب آیت الله سید جمال الدین گلپایگانی از برزخ یک میّت

 

 

مرحوم آیت الله سید جمال الدین گلپایگانی از علمای عرفان و از برجسته ترین شاگردان مرحوم آیت الله میرزا جهانگیر خان قشقایی بودند. کهبا عنایت پروردگار پرده های معنویت عالم کنار رفت و این قضیه دیدن موقت برزخ یک میت را در قبرستان تخته پولاد اصفهان مشاهده نمودند.