خاطرات شهدا : شهید ابراهیم هادی دوری از گناه

 

شهید ابراهیم هادی دوری از گناه
شهید ابراهیم هادی دوری از گناه

 

یکبار که با ابراهیم صحبت می‌کردم گفت:
وقتی برای ورزش یا مسابقات کشتی می‌رفتم همیشه با وضو بودم همیشه هم قبل از مسابقات کشتی دو رکعت نماز می‌خواندم. پرسیدم: ” چه نمازی؟! “، گفت:
” دو رکعت نماز مستحبی می‌خوندم و از خدا می‌خواست که یه وقت تو مسابقه‌، حال کسی رو نگیرم.
اما آنچه که ابراهیم را الگوئی برای تمام دوستانش نمود دوری ازگناه بود.
او به هیچ وجه گرد گناه نمی‌چرخید. حتی جائی که حرف از گناه زده می‌شد سریع موضوع را عوض می‌کرد.
هر وقت هم می‌دید که بچه‌ها در جمع مشغول غیبت کسی هستند مرتب می‌گفت : ((صلوات بفرست )) و یا به هر طریقی بحث رو عوض می‌کرد هیچگاه از کسی بد نمی‌گفت ، مگر به قصد اصلاح کردن او ، هیچوقت لباس تنگ یا آستین کوتاه نمی‌پوشید .  بارها خودش را به کارهای سخت مشغول می‌کرد و زمانی هم که علت آن را سؤال می‌کردیم می‌گفت: برای نفس آدم،این کارها لازمه.
رفیق شهیدم