خاطرات شهدا: خمس دادن شهید ابراهیم هادی

خمس دادن شهید ابراهیم هادی
خمس دادن شهید ابراهیم هادی

از علمائی که شهید ابراهیم هادی به او ارادت خاصی داشت مرحوم حاج آقا هرندی بود. این عالم بزرگوار غیر از ساعات نماز مشغول شغل پارچه فروشی بود…

موقع نماز دیدم که ابراهیم آمده مسجد و رفته پیش حاجی، من هم سریع رفتم ببینم چی شده. ابراهیم مشغول حساب سال بود و داشت خمس اموالش رو حساب می‌کرد. از اونجائی که می‌دونستم او برای خودش چیزی نگه نمی‌داره تعجب کردم که می‌خواد خمس چه چیزی رو حساب کنه. حاج آقا حساب سال رو انجام داد وگفت ۴۰۰ تومان خمس شما می‌شه…
کار ابراهیم مرا به یاد حدیثی از امام صادق(ع) انداخت که می‌فرماید: .
کسی که حق خداوند(مانند خمس)را نپردازد دو برابر آن را در راه باطل صرف خواهد کرد.(آثارالصادقین ‌ج۵ص۴۶۶)
.
بعداز نماز با ابراهیم به مغازه حاج آقا رفتیم و به حاجی گفت : “دو تا پارچه پیراهنی مثل دفعه قبل می‌خوام.” حاجی با تعجب نگاهی کرد وگفت:” پسرم تو تازه از من پارچه گرفتی، اینها پارچه دولتیه، ما هم اجازه نداریم بیش از اندازه به کسی پارچه بدیم.”

ابراهیم چیزی نگفت، ولی من که می‌دانستم قضیه چیست گفتم:‌”آخه پدرجان این آقا ابراهیم پیراهن‌های قبلی رو انفاق کرده. بعضی از بچه‌های زورخونه هستن که لباس آستین کوتاه می‌پوشن یا وضع مالیشون خوب نیست . ابراهیم برای همین پیراهن رو به اونها می‌ده. “حاجی در حالی که با تعجب به حرفای من گوش می‌کرد. یه نگاه عمیق تو صورت ابراهیم انداخت وگفت :

“این دفعه برای خودت پارچه رو می‌بُرم. حق نداری به کسی ببخشی، هرکسی که خواست بفرستش اینجا .”
(کتاب سلام بر ابراهیم ،۱۸۸)
.
پ.ن: خمس به تمامی عزیزانی که درآمدی هرچندکم دارن تعلق میگیره… جزئیاتش رو میتونید از دفتر مرجعتون بپرسید🌸