خاطرات شهدا: اخلاص و بندگی شهید سید علی زنجانی

با یکی از دوستان و اساتید لبنانی صحبت می کردم چند تا نکته جالب می فرمودند :
یکی از ویژگی هایی که شهدا در خودشون نهادینه کرده بودند، التزام عملی نسبت به واجبات بوده و این ویژگی در شهید سید علی زنجانی موج می زد ، همین اواخر می گفت : با توجه به اینکه منزل و سرمایه آنچنانی هم از خودش نداشت و طلبه بود، خمس مبلغی که طی یکسال پس انداز کرده بود رو باید میپرداخت، که البته مبلغ بالائی هم بود…
بزرگواری که از دفتر مقام معظم رهبری اجازه داشت می گفت : بهش گفتم سید تو خونه نداری و با توجه به هزینه بالای زندگی در لبنان برای یک طلبه
من اجازه می گیرم که شما از سهم سادات بتونی یک جایی رو بعنوان سر پناه برای خانواده فراهم کنی،
اول قبول کرد، اما یکی دو روز بعد اومد گفت : شیخ این خمس من، تمام و کمال خدمت شما،
علت رو جویا شدم..
گفت: حاج آقا!
دیشب نماز شبم تو این مدت برای اولین بار قضا شد و علتش همین تاخیر چند روزه عدم پرداخت خمس هست ،
گرچه شما می تونید برای من مجوز رو به عنوان سهم سادات بگیرید اما من نمیخوام ، و خمسش رو پرداخت کرد…..
سید علی برای خودش حتی برنامه روزانه معنوی داشت ، وبه مستحبات هم اهمیت خاصی قائل بود،
اعم از تمام نوافل نماز های یومیه ،
قرائت سوره انعام،
نماز شب که بسیار ملتزم بود ،
خوندن ۲۱ رکعت نماز به شکرانه بودن در جهاد و به نیت ماندن در جبهه،
و استغفار روزانه …….. متن از صفحه: